Välkommen till SENT i Göteborg med omnejd

Seniortandläkarföreningen (SENT) är ett forum för äldre tandläkare med eller utan ledsagare att träffas till angenäm samvaro.

Med hjälp av tips från medlemmarna på intressanta föredragshållare, studiebesök och utflyktsmål med varierande innehåll arrangerar föreningen årligen 8 träffar. Se vidare under fliken ”Verksamhet”! Där finns också information om SENTs övriga aktiviterer – golf, bridge, Pilates, filmklubb och litteraturcirkel.

Under fliken ”Program”finns all information om kommande planerade aktiviteter och under fliken ”Bildgalleri” visas genomförda arrangemang.

Se även ”SENT på Facebook”!

Medlemsavgiften i SENT är 175 kr/kalenderår. Insättes på föreningens plusgirokonto 4941973-2

Bli medlem