Välkommen till SENT i Göteborg med omnejd

Seniortandläkarföreningen (SENT) är ett forum för äldre tandläkare med eller utan ledsagare att träffas till angenäm samvaro.

Med hjälp av tips från medlemmar på föredragshållare, studiebesök och utflyktsmål med varierande innehåll arrangerar föreningen årligen 8 träffar.

Under fliken ”Program” finns all information angående kommande planerade aktiviteter och under fliken ”Bildgalleri” visas genomförda arrangemang. Under fliken ”Verksamhet” finns bl.a. information om SENTs övriga verksamheter!

Medlemsavgiften i SENT är 175 kr/kalenderår. Insättes på föreningens plusgirokonto 4941973-2 senast 1 februari eller vid inträde i föreningen. Swishnummer: 1236249718

Bli medlem

Kommande arrangemang