Vanligtvis arrangeras åtta sammankomster årligen – fyra på våren och fyra på hösten. I maj och september görs som regel en dagsutflykt till något intressant resmål i Väst- eller sydsverige. Vid varje sammankomst ingår också en trevlig stund med lunch eller middag.

Styrelsen tar tacksamt emot tips på intressanta föredragshållare, studiebesök, utflyktsmål m.m.!

Vår- och höstprogrammen presenteras på ett utskriftsvänligt programblad med detaljerad information om de olika arrangemangen och anmälningsförfarande m.m. under fliken ”Program”.

Medlemmarna informeras via e-post från styrelsen så snart programmet är utlagt och klart i början av våren respektive hösten.

Tillägg eller ändring av e-postadress görs via: info@sent.nu

Medlemsavgiften i SENT är 175 kronor/kalenderår och betalas in på SENTs plusgirokonto 494 1973-2

Föreningen har även en bridge-och en golfsektion och bedriver dessutom cirkelverksamhet:Pilates, filmklubb och litteraturcirkel:

 

Golf Tävlingsledare: Bo Sundh tel 0768-242349

e-post:  bosundh@gmail.com

Bridge Kontaktperson: Ninia Egnell tel 0730-647008

e-post: ninia.egnell@comhem.se

Pilates Kontaktperson: Birger Rockler tel 031-416881, 0705-496881

e-post: birgerrockler@bredband2.com

Litteraturcirkeln Kontaktperson: Marianne Nilsson tel 0300-13921, 0709-404383

e-post: marianne.l.nilsson@hotmail.com

Filmklubben Kontaktperson: Lillemor Lindegård tel 031-157250, 0736-417431

e-post: lindegard.lillemor@telia.com