Åtta sammankomster arrangeras årligen. De utannonseras i en programblad som utskickas två gånger om året vår och höst. I varje utskick brukar ingå tre lokala arrangemang. I maj och september görs som regel en utflykt till något intressant resmål i Västsverige.

Föreningen har en bridge-och en golfsektion och bedriver också cirkelverksamhet.

Ansvarig för bridgesektionen: Ninia Egnell tel. 031 426970
Ansvarig för golfsektionen: Bo Sundh Tel. 031 252349

Ledare för pilates-gruppen: Birger Rockler. Tel. 031 416881
Ledare för litteraturcirkeln: Marianne Nilsson. Tel. 0300-13921
Ledare för filmcirkeln: Lillemor Lindegård. Tel. 031-157250.

Medlemsavgiften är 175 kronor och kan betalas in på SENTs plusgirokonto 494 1973-2