_______________________________________________________________

GDPR information

_______________________________________________________________

Till minne av Bengt Waldenström

Ingen har betytt så mycket för SENT som Bengt!

När han skulle gå i pension efter ett långt och engagerat yrkesliv, uppskattad av både patienter och kollegor, ville han fortsätta att träffa gamla tandläkarvänner. Ett 30-tal kollegor i samma situation som Bengt tyckte likadant och vid ett möte hösten 1973 beslutade de att bilda Seniortandläkarföreningen i Göteborg, SENT, med den initiativkraftige Bengt som ordförande. Målsättningen var att tillsammans med sin partner få träffas under trivsamma former och samtidigt få ökad kunskap inom andra samhällsområden än odontologin. Bengt har sedan dess engagerat deltagit i så gott som samtliga arrangemang och styrelsemöten vid sammanlagt c:a 300 tillfällen!

Bengt, som alltid var intresserad av nyheter, lärde sig snabbt att hantera en dator. Han föreslog SENTs medlemmar, att man skulle upprätta en hemsida, men ingen visste riktigt, hur det skulle kunna fungera. Då erbjöd han sig att göra en sådan! Arbetet med att därefter ständigt underhålla hemsidan och dessutom bl. a. göra programfoldrar upptog alltmer av hans tid och därför lämnade han så småningom över ordförandeskapet. Han blev i stället SENTs webmaster och it-ansvarige, som han var ända fram till den 23 april, då han hastigt avled i sitt hem i en ålder av 93 år.

Det är med stor tacksamhet vi tänker tillbaka på allt vad Bengt har betytt för SENT!


 Stockholmsföreningens aktiviteter 

Programblad  sida 1

Programblad sida 2


Länkar

Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Seniortandläkarföreningen SENT i Göteborg

Göteborgsposten
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter 

Västtrafik

Göteborgsoperan
Göteborgs Stadsteater
Göteborgs Konserthus

Göteborgs Konstmuseum