Filmklubben

Filmklubben sammanträder fyra måndagar under såväl vår som höst. 

Nästan alltid väljs eftermiddagsföreställningar. Efter filmföreställningen samling på GTS för en gemensam måltid och en utvärdering av filmen.

Kontaktperson: Lillemor Lindegård tel: 031 -157250 eller e-post lindegard.lillemor@telia.com