Litteraturcirkel

Träffas första måndagen i månaden kl. 16.30 på GTS, Erik Dahlbergsgatan.
Fyra gånger under hösten och 5 gånger under våren.

Höstens 2023 är följande träffar planerade: 4 september, 2 oktober,6 november och 4 december.

Kontaktperson: Marianne Nilsson mobilnummer 0709-404383.

Epost: marianne.l.nilsson@hotmail.com

Nya medlemmar välkomnas!