Styrelsens medlemmar och funktionärer kallas av ordförande till minst tre ordinarie styrelsemöten per år – januari, maj och september. Kallelse med föredragningslista skickas per e-post och läggs ut här på hemsidan minst två veckor före sammanträde. Anmälan görs till klubbmästaren.

Vid maj- och septembermötena planeras programmet för nästkommande halvår.

Nästa styrelsemöte på GTS Göteborg 7 oktober 2019

GDPR information

Styrelsemöte 180514 protokoll

Styrelsemöte 181008 protokoll

Styrelsemöte 190107 protokoll

Styrelsemöte 190520 protokoll