Bridgeklubben kan inte längre vara på Allégården och har ännu inte funnit någon

ny lokal varför denna verksamhet fn är vilande.

Kontaktperson Ninia Egnell
Tel: 031-426970, 0730-647008
E-post: ninia.egnell@comhem.se

Nya medlemmar är välkomna!