Bridgeklubben kan inte längre vara på Allégården och har ännu inte funnit någon

ny lokal varför denna verksamhet fn är vilande.