SENT i GÖTEBORG bildades 1993.

Efter ett upprop för att utröna intresset för en lokal äldreförening samlades den 20 oktober 1993 ett trettiotal medlemmar ur Göteborgs Tandläkare-Sällskap till ett möte, där beslut fattades om bildandet av en förening kallad Seniortandläkarföreningen SENT i GÖTEBORG.

Dess syfte skulle vara och är alltjämt att samla äldre tandläkare med eller utan ledsagare till gemensam angenäm samvaro.

Från en blygsam start har föreningen fram till 2019 års utgång haft 214 ordinarie sammankomster och omfattar 235 medlemmar.

Sammankomsterna brukar vara guidade studiebesök av skiftande slag, föredrag och kåserier inom aktuella ämnesområden eller dagsutflykter med buss till intressanta resmål – oftast under maj månad. Vanligtvis arrangeras 8 sammankomster årligen – fyra på våren och fyra på hösten Vid varje tillfälle ingår minst en gemensam måltid.

Styrelsen tar tacksamt emot tips på intressanta föredragshållare, studiebesök, utflyktsmål m.m. exempelvis under fliken ”Kontakta oss”!

Vår- och höstprogrammen planeras av styrelsen vid dess möten i oktober respektive maj.

När en programpunkt är färdigplanerad läggs den ut på hemsidan och när sedan hela vår- respektive höstprogrammet är färdigt, sammanställs det i ett utskriftsvänligt programblad med detaljerad information om anmälningsförfarande m. m. som läggs ut här på Hemsidan under fliken ”Program” och på Facebooksidan: Sent Seniortandläkarna Väst.

Genomförda arrangemang dokumenteras dels i de årliga verksamhetsberättelserna och dels med fotografier under fliken ”Bildgalleri”.

SENTs första styrelse var Bengt Waldenström († 2019), ordförande, Marianne Ericsson, sekreterare, Nils-Anders Henriksson († 2013), kassaförvaltare, Sven Lindqvist († 2014), klubbmästare. Adjungerade ledamöter var Gunnar Edström († 2015), Bengt Gustafsson († 1998) och Ingvar Olemyr.

Hedersordförande:
Yngve Ahlström (2011, † 2018). Bernt Andersson (2018).

Hedersledamöter:
2003 Astrid Torell († 2010)  (Per Torell († 2011)
2009 Sven Lindqvist († 2014), Sándor Fejér († 2017) och Gunnar Edström († 2015) 2012 Marianne Ericsson, Siv Düring
2014 Birgit Thilander († 2016)


SENT 20 år

SENT 20 år. firade sitt 20-årsjubileum på GTS den 6 september 2013. 85 personer deltog. Bengt Waldenström gav en återblick på SENTs tillblivelse och dess första år i en bildkavalkad. Professor Gunnar E, Carlsson höll jubileumsföreläsningen och firandet avslutades med ”Pärlor från opera och musikal”. Operasångarna Gith Fjeldemose och Gösta Zachrisson med ackompanjemang av Lars-Göran Dahl bjöd på stor underhållning.

Foto från festen

SENT 25 år

Onsdagen den 24 oktober slogs portarna upp på GTS för SENTs 25årsjubileumsfest.

Efter en stunds mingel och ett glas bubbel i festvåningen samlades alla 49 deltagarna i konferenslokalen.

Ordföranden i Seniortandläkarföreningen i Stockholm var inbjuden, men kunde tyvärr inte komma. Han hade skickat sina hjärtliga gratulationer, som lästes upp.

Det blev medaljutdelning till Marianne Ericsson, Bengt Waldenström och Ingvar Olemyr, som varit aktiva och deltagit i styrelsens arbete under alla 25 åren. De belönades med rungande applåder.

Ett gäng Chalmersspexare, som var aktiva i början på 90-talet, gycklade med godbitar från de klassiska spexen på 50- och 60talen blandat med nyskrivet och låtar från modernare spex. De ackompanjerades av musikern Lennart Palm.

Mellan rätterna vid den efterföljande festmiddagen underhöll Lennart Palm med ett uppskattat melodikryss.

Foton från festen