2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014 2015
Vår: Vår: Vår: Vår: Vår: Vår: Vår: Vår: Vår:

Mån.
12 feb.

Textilia

Tors.7
feb.

Skårs Gård
Tors.
12 feb
. Pedagogen
Mån.
8 feb.


Föredrag

Ons. 19 jan.

Konstmuseet
Röhsska

Tis.
o. ons. 15 . 16 feb.

Hotel Clarion Post
Tors.
7 feb.

Väder Långedrag
Ons. 19 feb.
Ostindiska kompaniet
Tis 3 ons. 4 tis. 10 feb.
Gothia Towers

Ons.
7 mars

Årsmöte


Tors.
13 mars Årsmöte
Ons.18
mars Årsmöte
Ons.10
mars


Årsmöte

16 mars 2011
Årsmöte

 

Ons,
14 mars

Årsmöte

Onsd. 6 mars
Årsmöte

Tors. 20 mars
Årsmöte

Mån.9 mars
Årsmöte

Tors.
10 april Chalmers
Tors.
2 april

Pedag. dubbl
Tors.
15 april


Röda
Sten

Tors.
14 april

Falbygden

Tors.
19 april

Göteborgs Moské
Tors.
17 april

Aeroseum
Ons. 9 april
Skansen Lejonet
Tors. 23 april
Utflykt i hamnen
Tors.
10 maj

Böttö
Ons.
14 maj
Grimeton-Ringhals

Tors.16
april

Rundtur

Mån.
10 maj

Vinga

Ons.
11 maj

Lödöse Museum
Mån.
7 maj

Ljungbergmuseet
Mån. 13 maj
M/S Svea
Mån. 12 maj
Birgit Nilsson Museum
Ons.20 maj
Borås Textil
    Ons.
13 maj Jonsered
       
Höst: Höst: Höst: Höst: Höst: Höst: Höst: Höst: Höst:
Tors.
13 sept Säveån.
Fre.12
sept

SENT 15 år
Ons.
9 sept.

Pilane (inställt)
Ons.
15
sept.

Oscar
II Fort

Ons.
28 ept.

Gottskär

Fredag 14 sept.
Horred Hyssna

SENTs jubileum
6 sept.

Måndagen den 5 sept.
Kinalunch


Ons. 9 sept
Gbgs ytterområden


Ons.
17 okt.

Linné
Tors.
9 okt. SkulpturerGbg
Tors.
15 okt.

Föredrag GTS
Tors.
30 sept.

Skeppsbron

Månd.
10 okt.

Alingsås

Mån. 22 okt.
Volvo

Tors. 17 okt Ö.Begravn.platsen

Ons.8 okt.
Stadsbiblioteket
Ons.28 okt.
Furstenbergska gr 1
Ons.
14 nov.

Abecita Borås

6 nov.
Ryttmastarbost

Sön.
8 nov.

Turandot
Mån.
25 okt.

Föredrag GTS
Tors. 17 nov

Tyska kyrkan
Ons. 14 nov.
SR / SVT
Ons. 13 nov.
Räddningstjänsten i Gbg

Inställd
Tors. 6 nov.
Landvetter flygplats
Tis. 24 nov.
Furstenbergska gr 2
Tors.22
nov.

Julm. Dagsnäs


Tors.
11 dec. Julbord GTS
Tors.
10 dec.

Julbord GTS
Tors.
18 nov.

Jul Wapnö

Tors. 8 dec.
Julbord


 

Fre. 7 dec
Julbord

 

Ons. 11 dec.
Julbord

Ons. 3 dec.
Julbord

Ons. 2 dec.
Julbord

Foto
från Styrelsemöten
Foto
från Styrelsemöten
Foto
från Styrelsemöten

Foto
från

Styr.möte

110207

Foto
från

Styr.möte

110526

Foto
från

Styr.möte

111114
Foto
Styr. möte

1202o6

Foto

Styr.möte

120523

Foto Styr.möte 121105 Foto styr.möte
130128

Foto
styr.möte
130522

Foto
styr.möte
131104

Foto
styr.möte
140203

Foto
styr.möte
141020
  Foto
styr.möte
150126

Foto
styr.möte1 150504

Foto
från golftävlingar:

Tors.
18 sept.


Ale
GK

Tors.17sept.

Sjögärde
GK

 

         
Övrigt: (Bridge, Boklubb, Filmklubb, Pilates)        
Tillbaka