De 26 deltagarna på plats.


Ett glas mousserande under minglet.


Inger Ugne utsågs att leda mötesförhandlingarna.

Bengt Waldenström visar årsberättelsen i form av bildspel.


Birger Rockler avgav den ekonomiska rapporten.


Ove Sjöström läste upp revisionsberättelsen och styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Bernt Andersson och GöranWennerberg i överläggning.


Göran Wennerberg läste upp valnämndens förslag till styrelse, revisorer och valnämnd.


Ann-Marie Lindvall informerade om SENTs inträde i Facebook.


Bertil Friberg höll kvällens föreläsning om den orala implantatutvecklingen. “31 år på Brånemarkkliniken.”

Mötet avslutades med en gemensam måltid i GTS festmatsal..