Välkommen till SENT i Göteborg med omnejd

Seniortandläkarföreningen (SENT) är ett forum för äldre tandläkare med eller utan ledsagare att träffas till angenäm samvaro.

Med hjälp av tips från medlemmar på föredragshållare, studiebesök och utflyktsmål med varierande innehåll arrangerar föreningen årligen 8 träffar.

Under fliken ”Program” finns all information angående kommande planerade aktiviteter och under fliken ”Bildgalleri” visas genomförda arrangemang. Under fliken ”Verksamhet” finns bl.a. information om SENTs övriga verksamheter – bridge, Pilates, filmklubb och litteraturcirkel. Golfsektionen är f.n. vilande. Se även bilder och information under fliken ”SENT på Facebook”!

Medlemsavgiften i SENT är 175 kr/kalenderår. Insättes på föreningens plusgirokonto 4941973-2 senast 1 februari eller vid inträde i föreningen.

Bli medlem

Kommande arrangemang