Pilates

Träffas både vår och höst 10 + 5 onsdagar kl. 10.00 – 11.00 på Allégården, Allégatan 4.

Avgiften är 700 kr. för de 10 första gångerna och därefter något lägre för för de
följande 5 gångerna.
Deltagande förutsätter medlemskap i Allégårdens Pensionärsförening, årsavgift 250 kr.

Ledare: Carin Vestergren.

Kontaktperson:   Birger Rockler tel 031-416881, 0705-496881

e-post: birgerrockler@bredband2.com

Nya medlemmar välkomnas!