Filmklubben

Filmklubben sammanträder fyra måndagar under såväl vår som höst. 

Nästan alltid väljs eftermiddagsföreställningar. Efter filmföreställningen samling på GTS för en gemensam måltid och en utvärdering av filmen.

Kontaktperson:    Lillemor Lindegård tel 031-157250, 0736-417431

e-post: lindegard.lillemor@telia.com