Filmklubben

Filmklubben vilande tills vidare p.g.a risk för Coronasmitta

Ledare för filmklubben:    Inger Unge. Tel 073-4455115.  Mail:  inger.unge@gmail.com