Filmklubben

Filmklubben sammanträder fyra måndagar under såväl vår som höst.  Fn vilande.

Nästan alltid väljs eftermiddagsföreställningar. Efter filmföreställningen samling på GTS för en gemensam måltid och en utvärdering av filmen.

Kontaktperson: