Litteraturcirkel

Träffas första måndagen i månaden  kl. 16.30 på GTS, Erik Dahlbergsgatan.
Fyra gånger under hösten och 5 gånger under våren.

Kontaktperson: Marianne Nilsson tel. 0300-13921 eller mobilnummer 0709-404383.

Epost: marianne.l.nilsson@hotmail.com

Nya medlemmar välkomnas!