Litteraturcirkel

Träffas första måndagen i månaden  kl. 16.30 på GTS, Erik Dahlbergsgatan.
Fyra gånger under hösten och 5 gånger under våren.

2 träffar är bokade under resten av året 2022 7 november och 5 december

Kontaktperson: Marianne Nilsson  mobilnummer 0709-404383.

Epost: marianne.l.nilsson@hotmail.com

Nya medlemmar välkomnas!