Styrelsens medlemmar och funktionärer kallas av ordförande till minst tre ordinarie styrelsemöten per år – januari, maj och oktober. Kallelse med föredragningslista skickas per e-post och läggs ut här på hemsidan minst två veckor före sammanträde. Anmälan görs till klubbmästaren.

Vid maj- och oktobermötena planeras programmet för nästkommande halvår.

Nästa styrelsemöte 241017 på GTS
.

GDPR information

Styrelsemöte 190107 protokoll

Styrelsemöte 190520 protokoll

Styrelsemöte 191007 protokoll

Styrelsemöte 191216 protokoll

Styrelsemöte 200113 protokoll

Styrelsemöte 201021 protokol

Styrelsemöte 210323 protokoll

Styrelsemöte 210518 protokoll

Styrelsemöte 211007 protokoll

Styrelsemöte 220110 protokoll

Styrelsemöte 220530 protokoll.  

Styrelsemöte 221020 protokoll

Styrelsemöte 230112 protokoll

Styrelsemöte 230525 protokoll

Styrelsemöte 231018 protokoll

Styrelsemöte 240111 protokoll

Styrelsemöte 240521 protokoll