Styrelsens medlemmar och funktionärer kallas av ordförande till minst tre ordinarie styrelsemöten per år – januari, maj och oktober. Kallelse med föredragningslista skickas per e-post och läggs ut här på hemsidan minst två veckor före sammanträde. Anmälan görs till klubbmästaren.

Vid maj- och oktobermötena planeras programmet för nästkommande halvår.

Nästa styrelsemöte äger rum 211007 kl 16.30 på GTS
.
.

GDPR information

Styrelsemöte 190107 protokoll

Styrelsemöte 190520 protokoll

Styrelsemöte 191007 protokoll

Styrelsemöte 191216 protokoll

Styrelsemöte 200113 protokoll

Styrelsemöte 201021 protokoll

Styrelsemöte 210323 protokoll

Styrelsemöte 210518 protokoll