Föreningen har en bridge-och en golfsektion och bedriver också cirkelverksamhet.

Ansvarig för bridgesektionen:  Fn vilande.
Ansvarig för golfsektionen: Vakant. Sektionen nedlagd tills vidare.

Ledare för pilates-gruppen: Birger Rockler. Tel. 031 416881
Ledare för litteraturcirkeln: Marianne Nilsson. Tel. 0300-13921