SENT besöker Göteborgs Rådhus
Grupp 2 den 10 november 2016