Göteborgs Konstförening

Laddar Evenemang

Besök Göteborgs Konstförening

Kastellgatan 9, Göteborg

Tisdagen den 18 oktober kl. 12-15

Kl. 12.00 Information och guidad visning av den aktuella utställningen av fotografen Urban Höglund och konstnären Emma Ströde.

URBAN HÖGLUNDS BILDER är resultatet av främst ett sökande efter hus och gator med särpräglad karaktär. Han tar mängder av delbilder åt alla håll och kanter, som han sammanställer till en bild. Ett tidsödande pussel, men det är spännande att se hur bilden växer fram.

EMMA STRÖDES UTSTÄLLNING handlar om att följa en Kapybara. Det är ett försök att släppa taget och våga låta handen förekomma tanken så mycket det går. Intentionen är att låta det bli som det vill bli. Kapybaran, världens största gnagare, vars motsägelsefulla och undflyende karaktär är värd all uppmärksamhet, får bestämma.

Kl. 13.30  Gemensam lunch på närbelägen restaurant

 

Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENTs plusgirokonto 494 1973-2 eller via swish nummer 1236249718. Ange aktivitet/-er, namn, aktuellt telefonnummer och ev. önskemål om specialkost. Vid sen girering eller återbud är det viktigt att du ringer 073-7460671 (Birger Rockler) alternativt skickar meddelande via e-post: birgerrockler@bredband2.com

Anmälan senast 12 dagar före en aktivitet. Vid ev. återbud senast 12 dagar före återbetalas avgiften.  page2image1785024

Kostnad 250 kr inkl. lunch

Till toppen