Julbord med Nepalföredrag

Laddar Evenemang

JULBORD

Vi inleder julsamkvämet med glögg klockan 16.30 på GTS.

Därefter sedvanligt möte med föredrag om Nepal av Kerstin Björlin.

Att bygga sjukhus i ett katastrofområde

Om Sverige-Nepalföreningens projekt att bygga ett sjukhus i en liten by, Thokarpa, som ligger i ett område som drabbades hårt av jordbävningarna i Nepal våren 2015. Från idé om en vårdcentral till ett färdigt sjukhus, även innehållande en tandläkarmottagning. Projektet har, som ringar på vattnet, gett upphov till stora förändringar i hela byn.

Vi får därefter njuta av GTS Julbord kl 19.00

Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENTs plusgirokonto 494 1973-2 eller via swish nummer 1236249718. Ange aktivitet/-er, namn, aktuellt telefonnummer och ev. önskemål om specialkost. Vid sen girering eller återbud är det viktigt att du ringer 073-7460671 (Birger Rockler) alternativt skickar meddelande via e-post: birgerrockler@bredband2.com

Anmälan senast 12 dagar före en aktivitet. Vid ev. återbud senast 12 dagar före återbetalas avgiften.  page2image1785024

Kostnad 500kr

Till toppen