SENT besöker Göteborgs Konstmuseums Rembrandt-utställning 19 oktober 2017

Rembrandt är en av barockens främste, inte bara som målare utan också som tecknare och grafiker.
Under sitt liv utförde han omkring 350 målningar, 300 etsningar och över 1000 teckningar. Genom sin innovativa teknik triumferar Rembrandt som ljusskildrare och uttolkare av mänskliga känslor.
Rembrandts bibliska och historiska motiv, liksom hans porträtt och självporträtt, ger uttryck åt det grandiosa, dramatiska och våldsamma, men också åt sorg, ömhet och självrannsakan.